harju rügemendi struktuur, mai 1710 tallinnas

Ooberst (Överste)
1

Ooberstleitnant (Överstelöjtnant)
1

Major (Major)
1

Kortermeister (Kvartermästare)
1

Preester (Präster)
1

Audiitor (Auditor)
1

Adjutant (Adjutant)
1

Velsker (Regiments Fältskär)
1

Velskrisellid (Fältskärsgesäller)2

Flöödimängijad (Flöjtister)
8

Oboemängijad (Oboespelare)
4

Veebel (Fäbel)
1




8 kompaniid


Ohvitserid (Officerare):


Kaptenid (Kaptener)
7 (1 puudu)

Leitnandid (Löjtnanter)
8

Lipnikud (Fänrikar)
8

Allohvitserid (Underofficerare):


Veltveeblid (Fältväblar)
8

Seersandid (Sergeanter)
8

Lipukandjad (Förare)
8

Majutajad (Furirer)
8

Relvameistrid (Rustmästare)
8

Munsterkirjutajad (Mönsterskrivare)
8




Trummarid (Trumslagare)
16




Profossid (Profoser)
22




Maasõdurid (Landsoldater)





Musketärid (Musketerare)
997

Nende hulgas 9-18 grenaderi igas kompaniis.

1704 oli staabi hulka loetud ka teenijad: ooberstil 6, ooberstleitnandil 5, majoril 5, rügmendi kortermeistril 2, rügemendi preestril 1, audiitoril 1 ja rügemendi velskril 1 teenija.

Allikad: Rootsi Sõjaarhiiv, Rullor 1704:17, 1710:16